تبلیغات
معارف.توحید.اخلاق.اعتقادات.عرفان - پنج نامه بسیار مهم از عارف كامل كیمیا نظر مرحوم حاج شیخ حسنعلى اصفهانى

معارف.توحید.اخلاق.اعتقادات.عرفان

دین زیباست چون خدا زیباست


پنج نامه بسیار مهم از عارف كامل كیمیا نظر مرحوم حاج شیخ حسنعلى اصفهانى

نامه اول از حضرت حاج شیخ قدس سره به یكى از سالكان وادى طلب
به عرض عالى مى رساند امید است به الطاف الهى سرگشتگان وادى طلب به مقصد برسند. و لنعم ما قال :

دست از طلب مدار كه در طى این طرق
از پا فتادنى كه به منزل رسیدن است
و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدركه الموت فقد رفع اجره على الله و ان الله غفورا رحیما . (سوره نساء آیه 100).
بارى ! اولا كه امروزه در بسته است و آن طرق سابق تماما مسدود است ولى آنچه كه امروز تكلیف است : نخست نماز اول وقت است ، دوم اهتمام در حضور قلب در وقت نماز و این كار مثل خوشنویسى است و به یك روز و دو روز درست نمى شود و طول زمان لازم دارد از او كه گذشت بیدارى پیش ‍ از صبح است :
هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ
از یمن دعاى شب و ورد سحرى بود
بین الطلوعین را به چهار قسمت تقسیم كنید: یكى اذكار و تسبیح دیگرى ادعیه سوم قرائت قرآن ، و بالاخره فكرى در اعمال روزه گذشته اگر موفق به طاعتى بوده اید شكر كنید و اگر خداى ناكرده ابتلاء به معصیتى یافته اید، استغفار كنید دیگر آنكه هر روز صدقه دهید، ولو به وجه مختصر شبها، قدرى در بى اعتبارى دنیا و انقلاب آن فكر نمائید و ملاحظه كنید كه دنیا با اهل دنیا چگونه سلوك مى كند.
 

نامه دوم از حضرت شیخ قدس سره در پاسخ كسى كه طالب علم كیمیا بود:
اى طلب راه خدا و اى سالك طریق هدى !

جستن گوگرد احمر، عمر ضایع كردن است
روى بر خاك سیه آور كه یكسر كیمیاست
و شیخ بهائى علیه الرحمه مى فرماید:
گیرم كه نحاس را تو زر كردى
زر كن مس خویشتن اگر مردى
اى برادر یقین دان كه قنطار طلاى احمر، براى كسى كه از این عالم داخل آن عالم شد، به قدر ذره اى نفع و اثر ندارد.
چنان فرض كن كه انسان عمرى را صرف نمود و آن علم را پیدا كرد؛ بعد امر به انتقال به آن عالم شد، از اینجا كه رفته در آنجا هم ذره اى نفع ندارد پس ‍ اكسیرى حاصل كن كه براى آن عالم بدرد خورد و آن اكسیر را حضرت حق توسط پیغمبر بر حق ، حضرت محمد بن عبدالله علیه الاف التحیة و الثناء براى شما آورده است و هو: و استعینوا بالصبر و الصلوة و انها لكبیرة الا على الخاشعین انسان باید ابتدا مقدمه آن را كه خشوع است پیدا كرده و سپس درصدد ساختن آن اكسیر برآید، كه هركس داراى آن مقام شد، یقینا رستگار شده است ولى همین قدر بدانید كه همچنانكه اگر كسى بخواهد خوشنویس شود، به آسانى ممكن نیست و باید زحمت بكشد و مواظبت نماید، تا درست شود و از همان اول مرتبه ممكن نیست ، همچنین حضور قلب ، براى انسان از ابتدا، مشكل است . باید مقید شد كه نماز در اول وقت گزارده شود و براى انجام نمازها در اول وقت باید، از هر كارى دست كشید، سپس لازم است كه معانى كلمات نماز را درك كرد، آنگاه نكات و مزایاى دیگر بارى سعى كنید كه معانى نماز را خوب بفهمید و در هنگام قرائت ، به معانى مزبور توجه نمائید، و در طریقه حقیر اصل همه كارها، توجه به معانى نماز است ، بعد چیزها دیگر
.
نامه سوم از حضرت حاج شیخ قدس سره به یكى از سادات علماى دزفول :
تا آنجا كه مى توانید در امر نماز اول وقت و حضور قلب در نماز و تلاوت چند آیه از قرآن با تدبر در معانى آن ، در سحرها مداومت نمائید. نمى دانم چه دوره اى شده است كه وقت بودن سر كار به قدرى موانع داخلى و خارجى غلبه كرد كه به كل از مقصد و مقصود باز مانده ایم . بعضى مطالب است كه به كتابت در نمى آید. بارى دو مطلب را خاطر نشان سركار مى كنم :
اول : آنكه انسان باید جد و جهد كند تا اطمینان نماید كه طریقى را كه مى خواهد سلوك كند طریق حق است . آنگاه كه حقیقت طریق معلوم شد اگر چند روزى فتح باب نشد، سالك نباید دلتنگ شود نه آنكه انسان از اول بدون آگاهى وارد طریق شود و در آخر همچنان مشكوك باشد، كه آیا این طریق حق است ؟ و یا این راهنما راستگو است یا دروغگو و به خود بسته است ؟
دوم : آنگه اگر انسان به وظایف خود عمل كند، خداوند مطالب را در هر وقت و هرجا كه باشد به او مى رساند. و استعینوا بالصبر و الصلوة در باطن نماز تعمق نمائید و رساله اسرار الصلوة را كه از شهید ثانى است به دست آورید و قدرى در آن نظر نمائید. همچنین در قرآن تاءمل كنید، و از مناجات خمس عشره هر روز صبح یكى را بخوانید، وقتى به اتمام رسید از اول شروع كنید آیه و من یتق الله ، یجعل له مخرجا، و یرزقه من حیث لایحتسب ، و من یتوكل على الله فهو حسبه ، ان الله بالغ امره ، قد جعل الله لكل شى ء قدرا . سوره طلاق آیه 3
را با تدبر در معانى آن مشغول باشید، انشاء الله امید است كه كارها اصلاح شود:
هله نومید نباشى چو تو را یار براند
اگر امروز براند نه كه فردا بخواند
گربه روى تو ببندد همه درها و گذرها
در دیگر بگشاید كه كسى آن راه نداند
چون دم میش نماند، زدم خودم كندش پر
تو ببین كین دم یزدان به كجاها رساند
نامه چهارم از حضرت حاج شیخ قدس سره به یكى از سادات علماى دزفول :
عرض مى شود به تمام احباء اظهار فرمائید كه طریقه فلانى غیر از طریقى است كه شنیده اید همه بدانند كه طریقه حقیر، طریقتى است كه تمام مطالب شرع را نهایت اهتمام دارد، خلاف باقى طرق كه به مطالب شرعیه خیلى بى اعتناء هستند.
مثل آقا سید حسین مرتاض كه گفت : اگر معصوم هم بگوید صوم ایام البییض خوب است ، گوش به حرف او نمى كنم در طریقه حقیر، خصوصا نماز خیلى مورد توجه است كه هرچه زحمت و توجه است به نماز معطوف دارید.
و اعلموا رحمكم الله ان مدار الامر یدور على ثلاثة اشیاء: السهر و اكل الحلال ، و التوجه فى الصلوة و حضور القلب فیها
بدانید و آگاه باشید خداوند رحمت كند شما را براستى كه اساس طریقت حقیر بر این سه پایه ، محكم و استوار است : بیدارى سحرها، غذاى حلال و توجه به نماز و حضور قلب در هنگام نماز.
نامه پنجم از حضرت حاج شیخ قدس سره در پاسخ نامه یكى از ارادتمندان خویش :
بنام او كه شوكت و شاءنش بس ارجمند است اى برادر و رفیق و همراه و دوست مهربان من ! نامه تو را خواندم و گفتارت را دریافتم و حال و بالت معلومم گردید. به پاسخ نامه ات با فقدان اسباب لازم كه موجب هماهنگى مرقومه و جوابش مى شود، مبادرت نمودم اینك با استعانت از خداوند متعال معروض مى گردد: اى سواره بر اسب ابى عصام كه آن را از مكارى كرایه كرده اى و آن همچون الاغى است كه به سبب لگام و دهانه اش از رفتن بازمانده است درباره ابتلاء و گرفتارى خود در چنگ مردمان پست و فرومایه ، بیندیش پس بدون تردید چنین ابتلائى به سبب كفران نعمتى است كه در مصاحبت اخیار و بزرگان كرده اى و به مكافات آن ، خداوند متعال تو را گرفتار فرومایگان نمود، تا شناساى قدر و ارزش مصاحبت عزیزان و بزرگواران باشى اینكه شفاى تو از بیمارى عطش در استفاده از خیار است در آن اشارتى است تا بدانى كه حرارتى كه بر اثر مصاحبت با مردمان بد و شرور در مزاج آدمى پدید مى آید، جز به وسیله سردى و برودت مصاحبت با نیكان و مردان صالح ، زائل نمیگردد (توضیح آنكه كلمه خیار به معنى مردمان نیك نیز هست ) و اما سخن تو كه : اگر استخاره مساعدت و یارى نماید... آیا نشنیدى سخن آن آزاده را كه گفت : در كار خیر حاجت هیچ استخاره نیست گفته بودى كه : اختیار خوردن خیار كردم ؛ بدان كه اختیار، عین اضطرار است و حرارت مزاج ، تو را در خوردن خیارت ناچار كرده است . پس اندیشه كن و بدان اینچنین اختیار، عین اضطرار است ، و نیز از سخن اخیار براى تو گواه مى آورم :
این جفاى خلق با تو در جهان
گر بدانى گنج زر باشد نهان
خلق را با تو كج و بدخو كند
تا تو را ناچار رو آنسو كند
پس همچون پشه از این مرتبه مورد اعتماد و ماءنوس خود، به سوى مرتبه بالاترى كه مرتبه حق است ترقى نموده و با چشم دل و نه با چشم سر بنگر، پس در گردش نظر خویش اندیشه نما و بشنو كه چه مى گویند:
چشم دل باز كن كه جان بینى
آنچه نادیدنى است آن بینى
چون با پاى سلوك بیابانهاى خشك و بلند و پست این بادیه را پیمودى ، به جهانى گسترده خواهى رسید و از مضایق و مهالك ، رهایى خواهى یافت و به باغستانها و درختان و چشمه ها و جویباران معنى دست خواهى یافت اما بدان كه وصول به این حقایق شقایق و آن شقایق حقایق ، جز با بریدن از وابستگى ها و علائق دنیوى حاصل نشود.
از حقیقت بر تو نگشاید درى
زین مجازى مردمان تا نگذرى
لیكن مادام كه چشم بر این متاع بى قدر و این دنیاى پست ، دوخته دارى ، بدان كه معامله تو با زیان همراه ، و اساس حیات معنویت ، همان تباهى است و روى تو در قیامت عبوس خواهد بود، و گمان مبر كه زیركانه عمل مى كنى پس از این خانه هلاك ، پهلو تهى كن و روى بسوى خانه آخرت نما، تا روى تو خرم گردد و دیده ات به سوى پروردگار ناظر و روشن شود و در این مقام است كه توانى گفت : حمد و سپاس خداوندى را كه حزن و اندوه از صفحه دل ما زدود. اما تا وقتى كه در این دنیاى دون كه خانه حزن و محنت است مقام گزیده اى چگونه مى توان دعوى كرد كه : حمد و سپاس ‍ خداوندى را است كه حزن و اندوه ما را زائل ساخت .
پس مكرر در این نامه بنگر و نظر و بصیرت خویش در معانى آن بگمار، شاید كه به معانى برخى از آنچه براى تو نگاشتیم ، دست یابى و شاید كه خداوند بعد از آن گشایشى در كار فراهم فرماید دعاوى تو باشد از الفاظ بگذر و دل در معانى بند كه منظور از گفته ها مفاهیم و معانى است . اینك مركب قلم به خشكى گرائید و قلم از حركت باز ایستاد. پس اگر تو اهل و شایسته هدایت باشى همین مقدار از سخن ، تو را كفایت مى كند مطلق حمد و ثنایش در آغاز و انجام از آن خداوند است و سلام بر آن كس كه طریق هدایت پیماید.
این نامه را بنده جانى فانى حسنعلى اصفهانى
، در نهایت عجله و شتاب تحریر نمودم

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :