تبلیغات
معارف.توحید.اخلاق.اعتقادات.عرفان - ثواب وضو و ...

معارف.توحید.اخلاق.اعتقادات.عرفان

دین زیباست چون خدا زیباست

چهارشنبه 21 مرداد 1388

ثواب وضو و ...

نویسنده: علیرضا ابوترابی   طبقه بندی: حدیث . روایت، 

ثواب وضو و ...

ثواب وضو گرفتن مانند امیرالمؤ منین علیه السلام  

حدیث : 1
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: روزى امیرالمومنین علیه السلام با (محمد) ابن حنیفه نشسته بود. از او خواست تا ظرف آبى جهت وضو برایش بیاورد. محمد نیز چنین كرد. پس از آماده شدن آب ، آن حضرت علیه السلام با دست راست آب را بر روى دست چپ ریخت . سپس فرمود: (بسم الله و الحمدالله الذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا) پس ‍ از آن محل مدفوع را شست .آنگاه گفت : (اللهم حصن فرجى و اعفه و استر عورتى و حرمنى على النار.) . سپس آب در دهان گردانید. آنگاه گفت : (اللهم لقتى حجتى یوم القاك و اطلق لسانى بذكرك ) سپس آب را در بینى بالابرد. آنگاه گفت :
(اللهم لا تحرم على ریح الجنه و اجعلنى ممن یشم ریحها و روحها و ریحانها و طیبها.)  راوى مى گوید: سپس صورتش را شسته و گفت : (اللهم بیض وجهى یوم تسود فیه الوجوه و لاتسود وجهى یوم تبیض فیه الوجوه ). سپس دست راستش را شسته و گفت : (اللهم اعطنى كتابى بیمینى و الخلد فى الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیرا) آنگاه دست چپش را شسته و گفت : (اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى و لا من وراء ظهرى و لا تجعلها مغلوله الى عنقى و اعوذ بك من مقطعات النیران ). آنگاه سر خود ر مسح كرده وگفت : (اللهم غشنى برحمتك و بركاتك و عفوك ).  آنگاه پاهایش رامسح كرده و گفت : (اللهم ثبتنى على الصراط یووم تزل فیه الاقدام واجعل سعیى فى ما یرضیك عنى یا ارحم الراحمین ) آنگاه رو به محمد حنیفه كرده و فرمود: اى محمد! كسى كه مانند من وضو گرفته و این سخنان را بگوید، خداى عزوجل از هر قطره اى فرشته اى مى آفریند كه خداوند را تا روز قیامت تقدیس و تسبیح و تكبیر مى گوید و خداى متعال ثواب آن را براى او مى نویسد.

ثواب خشك كردن آب وضو با حوله و ترك آن  
حدیث : 1
ابى رحمه الله حدثنا سعد بن عبدالله عن سلمه بن الخطاب عن ابراهیم بن محمد الثقفى عن على بن معلى عن ابراهیم بن محمد بن حمرآن عن ابیه عن ابى عبدالله علیه السلام قال من توضا و تمندل كتبت له حسنه و من توضا و لم یتمندل جحتى یجف وضووه كتبت له ثلاثون حسنه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه وضو مى گیرد و با حوله خشك كند، یك حسنه براى او نوشته مى شود و كسى كه وضو بگیرد و صبر كند تا دست و رویش خود خشك شوند، سى حسنه براى او نوشته مى شود.

ثواب وضوى نماز مغرب و صبح  
حدیث : 1
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن صباح الحذاء عن سماعه بن مهرآن قال قال ابوالحسن موسى علیه السلام من توضا للمغرب كان وضووه ذلك كفاره لما مضى من ذنوبه فى نهاره ما خلا الكبائر و من توضا لصلاه الصبح كان وضووه ذلك كفاره لما مضى من ذنوبه فى لیله ما خلا الكبائر.
ترجمه :
1. امام كاظم علیه السلام فرمودند: كسى كه براى نماز مغرب وضو بگیرد وضویش كفاره گناهان روز گذشته اوست ، البته باستثناى گناهان كبیره . و كسى كه براى نماز صبح وضو بگیرد، وضوى او كفاره گناهان شب گذشته اوست ، البته باستثناى گناهان كبیره .

ثواب باز گذاشتن چشمان بهنگام وضو  
حدیث : 1
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن ابى همام عن محمد بن سعدى بن غزوآن عن السكونى عن ابن جریح عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله افتحوا عیونكم عند الوضو لعلها لاترى نار جهنم .
ترجمه :
1. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هنگام وضو چشمهایتان را باز نگهدارید، شاید آتش جهنم را نبیند.

ثواب تجدید وضو  
حدیث : 1
حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه عن محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد بن یحیى عن على بن ابى الصقر عن ابى قتاده عن الرضا علیه السلام قال تجدید الوضوء لصلاه العشاء یمحو لا و الله و بلى و الله .
ترجمه :
1. امام رضا علیه السلام فرمودند: تجدید وضو براى نماز عشا (گناه قسم ) (نه به خدا) و ( بله به خدا) را محو مى كند.

حدیث : 2
حدثنى محمد بن موسى رضى الله عنه قال حدثنى على بن الحسین السعد ابادى عن احمد بن ابى عبدالله البرقى عن ابیه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابى عبدالله علیه السلام قال من جدد وضوء لغیر صلاه جدد الله توبته من غیر استغفار.
ترجمه :
2. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه براى غیر نماز وضوى خود را تجدید كند، خداوند هم بدون استغفار توبه ااو را تجدید مى كند.

ثواب مسواك كردن  
حدیث : 1
ابى رحمه الله قال حدثنا احمد بن ادریس قال حدثنى محمد بن احمد قال حدثنى ابراهیم بن اسحاق عن محمد بن عیسى عن عبیدالله الدهقان عن درست بن ابى منصور عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله علیه السلام قال فى السواك اثنتا عشره خصله هو من السنه و مطهره للفم و مجلاه للبصر و یرضى الرحمن و یبیض الاسنان و یذهب بالحفر و یشد الطعام و یذهب بالبلغم و یزید فى الحفظ و یضاعف الحسنات و تفرح به الملائكه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: مسواك كردن دوازده خاصیت دارد: سنت پیغمبر است ، پاك كننده دهان و روشن كننده چشم است ، خداوندا را راضى مى كند، دندانها را سفید مى كند، از فاسد شدن دندآن جلوگیرى مى كند، لثه را محكم مى كند، میل غذا مى آورد، بلغم را از بین مى برد،حافظه را افزایش مى دهد، حسنه را دو برابر مى كند، و فرشتگان از آن خوشحال مى شوند.

حدیث : 2
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمروبن سعید المدائنى عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله علیه السلام قال قال ابوجعفر علیه السلام و لو یعلم الناس ما فى السواك لا باتوه معهم فى لحاف .
ترجمه :
2. امام صادق علیه السلام روایت مى نماید كه امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر مردم فواید مسواك كردن را مى دانستند، با آن در رختخواب مى خوابیدند.

حدیث : 3
ابى رحمه عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن الحسین بن ابى الخطاب عن صفوان بن یحیى عن ابراهیم بن ابى البلاد عن ابیه یحیى ابى بلاد عن ابى جعفر علیه السلام قال السواك یذهب بالبلغم و یزید فى العقل .
ترجمه :
3. امام باقر علیه السلام فرمودند: مسواك كردن بلغم را از بین مى برد و عقل را زیاد مى كند.

ثواب فرو بردن آب دهان باحترام مسجد.  
حدیث : 1
ابى رحمه الله حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیرى عن السندى بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله من رد ریقه تعظیما لحق المسجد جعل الله ریقه صحه فى بدنه و عوفى من بلوى فى جسده .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت مى نماید كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: كسى كه با احترام مسجد آب دهان خود را فرو برد، خداوند اب دهانش را عامل سلامتى بدنش گردانیده و به بدن او اسیبى نخواهد رسید.

حدیث : 2
ابى رحمه عن عبدالله بن جعفر عن احمد بن محمد عن محمد بن حسان عن ابیه من عبدالله سنان عن ابى عبدالله علیه السلام قال من تنخع فى مسجد ثم ردها فى جوقه تمر بداء الا ابراته .
ترجمه :
2. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه خلط خود را فرو برد و آن را در مسجد نریزد، به دردى نمى رسد، مگر این كه آن را درمان مى كند.

ثواب با وضو خوابیدن  
حدیث : 1
ابى رحمه الله قال حدثنى محمد بن یحیى عن محمد بن احمد عن السندى بن الربیع عن محمد بن كردوس ابى عبدالله علیه السلام قال من تطهر ثم اوى الى فراشه بات و فراشه كمسجده .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه با وضو به رختخواب برود، در حالى مى خوابید كه درختخواب او عبادتگاه اوست .

ثواب مضمضمه و استنشاق زیاد  
حدیث : 1
حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه قال حدثنى على بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن النوفلى عن السكونى عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه صلوات الله علیهم قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله لیبالغ احدكم فى المضمضه و الاستنشاق فانه غفرآن لكم و منفره للشیطان .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: زیاد مضمضه و استنشاق كنید، چون باعث آمرزش شما و رمیدن شیطان مى شود.

ثواب دخول الحام بمئزر 
ثواب بالنگ وارد حمام شدن  
حدیث : 1
حدثنى على بن احمد رضى الله عنه عن ابیه عن جده احمد بن ابى عبدالله عن ابیه محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام قال من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه با لنگ به حمام برود، خداوند با پوشش خود او را مى پوشاند.

ثواب من غض طرفه عن النظر الى عوره اخیه .  
ثواب نگاه نكردن به عورت برادر دینى  
حدیث : 1
حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن ابى القاسم عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد به على الانصارى عن عبدالله بن محمد عن عبدالله بن سنان عن الصادق قال من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عوره اخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كس كه به حمام برود و به عورت برادر مونئش نگاه نكند، در روز قیامت او را از آب جوش جهنم ایمن مى كند.

ثواب غسل الراس بالخطمى .  
ثواب شستن سر با خطمى  
حدیث : 1
حدثنى احمد بن محمد بن یحیى العطار رضى الله عنه عن ابیه عن محمد بن احمد عن موسى بن عمر عن بن سنان عن ابى سعید القماط عن عمربن یزید عن ابى عبدلله علیه السلام قال غسل الراس ‍ بالخطمى امام من الصداع و براء من الفقر و طهور للراس من الحزازه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: شستن سر با خطمى ، ایمنى از سردرد و بیزارى از فقر است و سرا را از شوره پاك مى كند.

حدیث : 2
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عیسى عن ابى ایوب المدنى عن ابن ابى عمیر عن سفیان بن السمط عن ابى عبدالله علیه السلام قال غسل الراس ‍ بالخطمى ینفى الفقر و یزید فى الرزق و قال هو نشره .
ترجمه :
2. امام صادق علیه السلام فرمودند: شستن سر با خطمى فقر را از بین برده ، روزى را افزایش مى دهد و تعویذ (جلوگیرى امراض و بلاها) است .

حدیث : 3
و بهذاالاسناد عن محمد بن عیسى عن محمد بن اسماعیل عن منصور بن یونس بزرج قال سمعت اباالحسن علیه السلام یقول غسل الراس بالخطمى یجلب الرزق جلبا.
ترجمه :
3. امام كاظم علیه السلام فرمودند: شستن سر با خطمى عامل بسیار خوبى براى آوردن روزى است .

ثواب غسل الراس بورق السدر  
ثواب شستن سر با سدر  
حدیث : 1
ابى رحمه الله قال حدثنى على بن ابراهیم عن ابیه عن محمد بن ابى عمیر عن زید النرسى عن بعض اصحابه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول كان رسول الله صلى الله علیه و آله یغسل راسه بالسدر و یقول اغسلوا رووسكم بورق السدر فانه قدسه كل ملك مقرب و كل نبى مرسل و من غسل راسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسه الشیطان سبعین یوما و من صرف الله عنه وسوسه الشیطان سبعین یوما لم یعص و من لم یعص دخل الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله سرش ‍ را با سدر مى شستند و مى فرمودند: سرهایتان را با برگ سدر بشویید: زیرا تمام فرشتگان مقرب و همه پیامبرانى كه امده اند، آن را تقدیس كرده اند، و كسى كه سرش را با برگ سدر بشوید.
خداوند هفتاد روز وسوسه شیطان را از او دور مى كند. و كسى كه خداوند وسوسه شیطان را هفتاد روز از او دور كند، گناه نمى كند و كسى كه گناه نكند به بهشت مى رود.

حدیث : 2
ابى رحمه اله قال حدثنا سعدبن عبدالله عن محمد بن عیسى عن النوفلى عن عیسى بن عبدالله العلوى عن جده آن رسول الله صلى الله علیه و آله اغتنم فامره جبرئیل علیه السلام آن یغسل راسه بالسدر.
ترجمه :
2. (عیسى بن عبدالله علوى ) از پدرش ، از پدرش بزرگش روایت مى كند: هنگامى كه رسول خدا صلى الله علیه و آله غمگین شد، جبرئیل به او گفت كه سرش را با سدر بشوید.

ثواب المختضب  
ثواب خضاب (29) كردن  
حدیث : 1
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار قال حدثنى ابراهیم بن هاشم عن محمد بنعلى الانصارى عن عیسى بن عبدالله بن محمد عمر بن على بن ابى طالب عن ابیه عن جده قال بلغ رسول الله صلى الله علیه و آله آن قوما من اصحابه صفروا لحاهم فقال هذا خضاب الاسلام انى لا حب آن اراهم قال على علیه السلام فمررت بهم و اخبر تهم فاتوه فلما راهم قال هذا خضاب الاسلام قال فلما سمعوا ذلك منه رغبوا فاقنووا قال فلما بلغ ذلك رسول خدا صلى الله علیه و آله قال هذا خضاب الایمان انى لا حب آن اراهم قال على علیه السلام فمررت بهم واخبرتهم فاتوه فلما راهم قال هذا خضاب الایمان فلما سمعوا ذلك منه بقوا علیه حتى ماتوا.
ترجمه :
1. به رسول خدا صلى الله علیه و آله خبر رسید كه عده اى از یارانش موى صورت خود را با رنگ زرد خضاب نموده اند حضرت فرمودند: این خضاب اسلام است و من دوست دارم آنها را ببینم . امیرالمؤ منین علیه السلام مى فرمایند: هنگامى كه پیامبر صلى الله علیه و آله آنها را دیدند، فرمودند خضاب اسلام است . امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: هنگامى كه آنان این مطلب را شنیدند، بیشتر راغب شده و به ریشهاى خود رنگ قرمز سیر زدند. وقتى خبر به رسول خدا صلى الله علیه و آله رسید، فرمودند: این خضاب ایمان است . دوست دارم آنها را ببینم . امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: من آنها را دیده و ایشان را از این مطلب آگاه ساختم . آنها نیز حضور پیامبر شریفیاب شدند. هنگامى كه آنها را دیدند، فرمودند: این خضاب ایمان است . آنان با شنیدن این مطلب تا آخر عمر این كار را ادامه دادند.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :