تبلیغات
معارف.توحید.اخلاق.اعتقادات.عرفان - عقاب و مجازات بعضی از اعمال

معارف.توحید.اخلاق.اعتقادات.عرفان

دین زیباست چون خدا زیباست

شنبه 9 خرداد 1388

عقاب و مجازات بعضی از اعمال

نویسنده: علیرضا ابوترابی   طبقه بندی: حدیث . روایت، 

عقاب و مجازات بعضی از اعمال

 عقاب و مجازات عبادت به روشى كه خداوند دستور نداده است  

حدیث : 1
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: یكى از بزرگان دین بنى اسرائیل آن قدر خداوند را عبادت كرد كه مثل چوب باریك شد. خداوند به پیامبر آن زمان وحى كرد كه به او بگو خداوند مى فرماید: به عزت ، بزرگى و عظمتم سوگند اگر آن قدر مرا عبادت كنى كه مانند پیه در دیگ آب شوى ، از تو قبول نخواهم كرد، مگر این كه از درى كه دتسور داده ام بسوى من بیایى . 


مجازات سكب شمردن امر خداى متعال 

 1. امام صادق علیه السلام فرمودند: از غفلت بپرهیزید كه بضرر خودتان تاست . امر خداوند عزوجل را سبك نشمارید. زیرا همانا كسى كه امر خداوند عزوجل را سبك شمارد، خداوند در روز قیامت او را خوار مى نماید. 

1. امام صادق علیه السلام نقل مى نماید كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: كسى كه با خانواده ما دشمنى نماید خداوند او را یهودى بر مى انگیزد، عرض كردند: اى رسول خدا ! گرچه شهادتین را بگوید؟ فرمودند: بله ، زیرا شهادتین را فقط بخاطر ریخته نشدن خود خود یا فرار از جزیه دادن همراه با خوارى ، گفته است . آنگاه دوباره فرمودند: كسى كه با خانواده ما دشمنى كند، خداوند او را یهودى بر مى انگیزد. عرض كردند: چگونه اى رسول خدا؟ فرمودند: اگر دجال را درك كند، به او ایمان خواهد آورد. 

2. راوى مى گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم كه نقل نمودند :رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: هیچ كسى با خانواده ما دشمنى نمى كند، مگر این كه خداوند او را بى دست بر مى انگیزد. 


مجازات نداستن حق اهل بیت علیهم السلام .1. امام صادق علیه السلام به (معلى بن خنیس ) فرمودند: اى معلى ! اگر كسى صد سال خداوند را بین ركن و مقام عبادت كند، روزها را روزه گرفته و شبهایش را عبادت كند، بگونه اى كه از پیرى زیاد، ابروانش روى چشمهایش را گرفته و پشتش خم شود، ولى حق ما را نشناسد، پاداشى نخواهد داشت . 

2. راوى مى گوید: امام زین العابدین علیه السلام از ما پرسیدند: كدام نقطه از زمین بهتر است ؟ عرض كردم : خدا و رسول او و پسر و رسولش داناترند. فرمودند: برترین مناطق بین ركن و مقام است و اگر مردى باندازه حضرت نوح علیه السلام عمر كند - نهصد و پنجاه سال - و در آن مكان روزها را روزه گرفته و شبها را عبادت كند، آنگاه بدون ولایت ما با خداوند ملاقات كند، این كارها براى او هیچ سودى نخواهد داشت . 

3. راوى مى گوید: با حدود پنجاه نفر در چادرى در خدمت امام باقر علیه السلام بودم . پس از سكوتى طولانى آن حضرت علیه السلام فرمودند: شاید فكر مى كنید من پیامبر خدا هستم . بخدا سوگند چنین نیست . ولى من از نزدیكان رسول خدا صلى الله علیه و آله بوده و از نسل او مى باشم . كسى كه به ما خوبى كند، خداوند به او خوبى مى نماید. كسى كه ما را دوست داشته باشد، خداوند عزوجل او را دوست خواهد داشت و كسى كه ما را محروم نماید، خداوند او را محروم خواهد نمود. آیا مى دانید خداوند كدام نقطه از زمین را بهتر مى داند؟ كسى سخنى نگفت و آن حضرت علیه السلام خود پاسخ دادند و فرمودند :خداوند مكه را بهترین نقطه زمین مى داند كه آن را حرم خود ساخته و خانه خود را در آن قرار داده است . آنگاه پرسیدند: آیا مى دانید خداوند كدام نقطه آن را محترمتر مى داند كسى سخنى نگفت و آن حضرت علیه السلام خود پاسخ داده و فرمودند: مسجد الحرام محترمترین نقطه آن است . آنگاه پرسیدند: آیا مى دانید خداوند كدام نقطه مسجد الحرام را محترمتر مى داند؟ باز هم كسى سخن نگفت . آن حضرت علیه السلام خود پاسخ داده و فرمودند: محترمترین نقطه (ركن اسود)، مقام و در كعبه است كه (حطیم ) حضرت اسماعیل علیه السلام بوده و در آن به گوسفندانش غذا مى داد و نماز مى خواند. بخدا سوگند اگر كسى در این مكان شبها را تا صبح نماز خوانده و روزها را تا شب روزه بگیرد ولى حق و احترام ما اهل بیت را نداند، خداوند هیچ گاه عملى از او را نمى پذیرد. 

مجازات مرگ در حال نشناختن امام1. راوى مى گوید از امام صادق علیه السلام درباره این فرمایش رسول اكرم صلى الله علیه و آله پرسیدم كه فرموده اند: كسى كه بمیرد و امام خود را نشناسد با مرگ زمان جاهلیت از دنیا رفته است . امام صادق علیه السلام فرمودند: زمانى كه نفس انسان به اینجا برسد و با دست به سینه اش اشاره كرد. بیشترین احتیاج را به آن خواهد داشت (یعنى به شناخت امام خود) آنگاه فرمودند: عقیده تو در این مورد درست است . 

2. امام صادق علیه السلام فرمودند: امامى كه اطاعت او واجب است ، از ماست . كسى كه او را انكار نماید، یهودى یا مسیحى خواهد مرد. بخدا سوگند از زمانى كه خداوند عزوجل حضرت آدم علیه السلام را قبض روح نموده است ، زمین را بدون امامى كه مردم را به حق راهنمایى نماید نگذاشته است ، امامى كه حجت بر بندگان خداست .ترك كنندگان او هلاك شده اند و خداوند نجات فرمانبرداران او را تضمین نموده است . 


مجازات اطاعت از پیشواى ظالمى كه از جانب خداوندعزوجل نیست حدیث : 1
حدثنى محمد بن موسى بن المتوكل قال : حدثنى عبدالله بن جعفر الحمیرى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبیب السجستانى عن ابى جعفر علیه السلام قال :قال رسول الله صلى الله علیه و آله : قال الله عزوجل لا عذبن كل رعیه فى الاسلام اطاعت اماما جائرا لیس من الله عزوجل و ان كانت الرعیه فى اعمالها بره تقیه و لا عفون عن كل رعیه فى الاسلام اطاعت اماما هادیا من الله عزوجل و ان كانت الرعیه فى اعمالها ظالمه مسیئه .
ترجمه :
1. امام باقر علیه السلام نقل مى نمایند كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: خداوند عزوجل مى فرماید: كسى را كه در اسلام از پیشواى ظالمى كه از جانب خداوند عزوجل نیست اطاعت كند، حتما عذاب مى كنم ، گرچه انسان نیكوكار و با تقوایى باشد و هر كسى كه در اسلام از پیشواى هدایتگرى كه از اطراف خداوند عزوجل باشد اطاعت كند، حتما او را مى بخشم ، گرچه خود ستمكار و بدكار باشد. 

عقاب من ام قوما و فیهم من هو اعلم منه و افقه 
مجازات به عهده گرفتن رهبرى جامعه اى كه در آن جامعه عالمتر و فقیهتر از اوباشد حدیث : 1
ابى رحمه الله قال : حدثنى سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد الجوهرى عن الحسین بن ابى العلاء عن العرزمى عن ابیه رفع الحدیث الى رسول الله صلى الله علیه و آله قال : من ام قوما و فیهم من هو اعلم منه و افقه لم یزل امرهم الى سفال الى یوم القیامه
ترجمه :
1. رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: كسى كه رهبرى جامعه اى را به عهده بگیرد و در آن جامعه دانشمندتر و فقیه تر از او باشد، آن جامعه تا روز قیامت به انحطاط مى رود. 

عقاب من صلى و ترك الصلاه على النبى صلى الله علیه و آله و من ذكر عنده النبىصلى الله علیه و آله و لم یصل علیه
مجازات صلوات نفرستادن بر پیامبر صلى الله علیه و آله در نماز و هنگامى كه ناماو را مى برند. حدیث : 1
حدثنى محمد بن على ماجیلویه رضى الله عنه قال : حدثنى عمى محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على الكوفى عن المفضل بن صالح الاسدى عن محمد بن مروان عن ابى عبدالله علیه السلام قال :اذا صلى احدكم و لم یصل على النبى صلى الله علیه و آله فى صلاته یسلك بصلاته غیر سبیل الجنه و قال رسول الله صلى الله علیه و آله من ذكرت عنده فلم یصل على فدخل النار فابعده الله و قال صلى الله علیه و آله : من ذكرت عنده فنسى الصلاه على خطى به طریق الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: كسى كه نماز بخواند و در نماز بر پیامبر صلى الله علیه و آله صلوات نفرستد، با نماز خود راه غیر بهشت را پیموده است . و رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند :كسى كه نام مرا پیش او ببرند و بر من صلوات نفرستد و به جهنم برود، خداوند او را از رحمت خود دور گرداند و نیز فرمودند: كسى كه نام مرا پیش او ببرند و او صلوات بر من را فراموش كند، در راه بهشت به اشتباه مى افتد. 

عقاب الناصب و الجاحد لامیر المومنین علیه السلام و الشاك فیه و المنكر له
مجازات دشمن و منكر ولایت و جانشینى امیر المومنین علیه السلام و شك كننده در این مطلب . حدیث : 1
حدثنى محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه قال : حدثنى محمد بن جعفر قال : حدثنى موسى بن عمران عن الحسین بن یزید عن على بن ابى حمزه عن ابى بصیر قال : قال ابو عبدالله مدمن الخمر كعابد الوثن و الناصب لال محمد شر منه قلت : جعلت فداك و من اشر من عابد الوثن فقال : ان شارب الخمر تدركه الشفاعه یوما ما و ان الناصب لو شفع فیه اهل السماوات و الارض لم یشفعوا.
ترجمه :
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: شرابخوار مانند بت پرست است و دشمن آل محمد بدتر از اوست . فدایت گردم . چرا؟ فرمودند :زیرا بدون تردید بالاخره روزى شرابخوار مشمول شفاعت خواهد شد و ولى اگر آسمان و زمین دشمن اهل بیت را شفاعت كنند، شفاعت آنها پذیرفته نخواهد شد. 

حدیث : 2
و بهذاالاسناد عن الحسین بن یزید عن عتیبه بیاع القصب عن جعفر بن محمد عن ابیه عن ابائه علیهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیه و آله : ان الجنه لتشتاق لاحباء على علیه السلام و تشتد زفیرها على اعداء على علیه السلام و هم فى الدنیا قبل ان یدخلوها و ان النار لتغیظ و تشتد زفیرها على اعداء على علیه السلام و هم فى الدنیا قبل ان یدخلوها.
ترجمه :
2. امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل مى نماید كه رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: همانا در حالى كه دوستدران على علیه السلام در دنیا هستند و هنوز به بهشت نرفته اند، بهشت مشتاق آنهابوده و نورش را براى آنها افزایش مى دهد. و همانا در حالى كه دشمنان على علیه السلام در دنیا هستند و هنوز به جهنم نرفته اند، گرماى آن براى آنها بیشتر شده و صدایش نیز برایشان افزون مى شود. 

حدیث : 3
ابى رحمه الله قال : حدثنى احمد بن ادریس عن محمد بن احمد قال : حدثنى ابو عبدالله الرازى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صالح بن سعید عن ابى سعبد القماط عن ابان بن تغلب قال : قال ابو عبدالله علیه السلام : كل ناصب و ان تعبد و اجتهد یصیر الى هذه الایه : (عامله ناصبه ... تصلى نارا حامیه ).
ترجمه :
3. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر كدام از دشمنان اهل بیت گرچه در طاعت و عبادت خدا تلاش و كوشش كنند، سرنوشتشان همین است كه این آیه مى فرماید: ( كارشان رنج و مشقت است و پیوسته در آتش فروزان جهنم در عذاب خواهند بود.) (124). 

حدیث : 4
و بهذاالاسناد عن محمد بن احمد عن ابراهیم بن اسحاق عن عبدالله بن حماد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله علیه السلام قال : لیس ‍ الناصب من نصب لنا اهل البیت لانك لم تجد رجلا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو یعلم انكم تتولونا و انكم من شیعتنا.
ترجمه :
4. امام صادق علیه السلام فرمودند: ناصبى كسى نیست كه با ما اهل بیت دشمین كند. زیرا كسى نمى گوید من دشمن محمد و آل محمد هستم بلكه ناصبى كسى است كه با شما دشمنى مى ورزد و مى داند شما دوستدار و پیرو ما هستید. 

حدیث : 5
و بهذاالاسناد عن عبدالله بن حماد عن عبدالله بن بكیر عن حمران بن اعین عن ابى جعفر علیه السلام قال : لو ان كل ملك خلقه الله عزوجل و كل نبى بعثه الله وكل صدیق و كل شهید شفعوا فى ناصب لنا اهل البیت ان یخرجه الله عزوجل من النار ما اخرجه الله ابدا و الله عزوجل یقول فى كتابه : (ما كثین فیه ابدا).
ترجمه :
5. امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر همه فرشتگانى را كه خداوند عزوجل آفریده و همه پیامبرانى را كه خداوند برانگیخته است . همه صدیقیثن و همه شهدا، در مورد دمشن ما اهل بیت شفاعت نمایند كه خداوند عزوجل او را از جهنم خارج كند، خداوند هیچ گاه او را از جهنم بیرون نخواهد آورد. خداوند عزوجل در قرآن مى فرماید: ( همیشه در آن (جهنم ) مى مانند.) (125). 

حدیث : 6
و بهذاالاسناد عن عبدالله بن حماد عن عمر و بن شمر عن جابر عن ابى جعفر علیه السلام قال : من لم یعرف سوء ما اتى الینا من ظلمنا و ذهاب حقنا و ما نكبنا به فهو شریك من اتى الینا فیما و لینا به .
ترجمه :
6. امام باقر علیه السلام فرمودند: كسى كه ظلم ها، حق كشى ها و ناراحتیهایى را كه براى ما ایجاده كرده اند، اعمال بدى نداند، در تمام اینها با كسى كه مرتكب این ستمها شده شریك خواهد بود. 

حدیث : 7
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال : حدثنى محمد بن احمد قال حدثنى ابو عبدالله الرازى عن على بن سلیمان بن رشید رفعه الى امیر المومنین على بن ابى طالب علیه السلام قال : یحشر المرجئه عمیانا و امامهم اعمى فیقول بعضى من یراهم من غیر امتنا :ما نرى امه محمد عمیانا فیقال لهم : لیسوا من امه محمد انهم بدلوا فبدل بهم و غیروا فغیر ما بهم .
ترجمه :
7. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: خداوند عزوجل طایفه (مرجئه ) (126) وپیشواى آنها را كور محشور مى نماید. بعضى از كفار مى گویند: همه امت محمد كور هستند و به آنها گفته خواهد شد. اینها از امت محمد نیستند. اینها عقاید اسلامى را تغییر داده ، خود نیز تغییر كردند و احكام را دگرگون ساخته ، خود نیز دگرگون شدند. 

حدیث : 8
ابى رحمه الله قال : حدثنى سعد بن عبدالله عن احمد بن عیسى عن الفضل بن كثیر المدائنى عن سعید بن ابى سعید البلخى قال :سمعت اباالحسن علیه السلام یقول : ان الله عزوجل فى كل وقت صلاه یصلیها مصلیها ارسل رحمه لعباده المومنین و المعتقدین و فى بعض هذا الخلق لعنه قال : قلت : جعلت فداك و لم قال : بجحودهم حقنا و تكذیبهم آیانا.
ترجمه :
8. راوى مى گوید از امام كاظم علیه السلام شنیدم كه فرمودند: همانا خداوند عزوجل در وقت هر نماز براى بندگان مومن و معتقد خود رحمت مى فرستد و براى عده اى دیگر لعنت . عرض كردم : براى چه كسانى ؟ فرمودند: براى كسانى كه حق ما را انكار كرده و ما را تكذیب كردند. 

حدیث : 9
ابى رحمه الله قال : حدثنى سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن احمد بن عائذ عن ابى خدیجه عن ابى عبدالله علیه السلام قال : یوتى یوم القیامه بابلیس لعنه الله مع مضل هذه الامه فى زمامین غلظهما مثل جبل احد فیسحبان على وجوههما فیسد بهما باب من ابواب النار.
ترجمه :
9. امام صادق علیه السلام فرمودند: در روز قیامت ابلیس لعین را همراه با گمراه كننده این امت مى آورند با افسارهایى به ضخامت كوه احد. آنها را به صورت به روى زمین مى كشند و یك در از درهاى جهنم بواسطه آن ها بسته مى شود. 

حدیث : 10
حدثنى محمد بن الحسین رضى الله عنه قال : حدثنى محمد بن الحسن الصفار قال : حدثنى عباد عباد بن سلیمان عن محمد بن سلیمان الدیلمى عن ابیه قال : قلت لابى عبدالله علیه السلام : ( هل اتیك حدیث الغاشیه ). قال : یغشاهم القائم علیه السلام بالسیف قال : قلت (وجوه یومئذ خاشعه ) قال : یقول : خاضعه و لا تطیق الامتناع قال :قلت : (عامله ) قال : عملت بغیر ما انزل الله عزوجل قلت :(ناصبه ) قال : نصبت لغیر ولاه الامر قال : قلت : (تصلى نارا حامیه ) قال : تصلى نرا الحرب فى الدنیا على عهد القائم علیه السلام و فى الاخره نار جهنم .
ترجمه :
10. راوى مى گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم معنى آیه (هل اتیك حدیث الغاشیه ) (127) چیست ؟ فرمودند: معنایش این است كه قائم آل محمد علیه السلام به آنها شمشیر مى زند. عرض كردم : معنى آیه (وجهه یومئذ خاشعه )(128) چیست ؟ فرمودند: معنایش این است كه ن متواضع بوده و نمى توانند سرپیچى كنند. عرض كردم معنى (عامله )(129) چیست ؟ فرمودند ن معنایش این است كه اعمال آنها بر طبق دستورات الهى نبوده است . عرض كردم معنى (ناصبه ) (130) چیست ؟فرمودند: یعنى كسانى كه صلاحیت نداشتند، براى امامت برگزیدند. عرض كردم : معنى (تصلى نارا حامیه ) (131) چیست ؟ فرمودند: معنایش این است كه در دنیا وارد آتش جنگى كه در زمان قائم ال محمد علیه السلام روى مى دهد، شده و در آخرت وارد آتش جنهم مى شوند. 

حدیث : 11
ابى رحمه الله قال : حدثنى سعد بن عبدالله قال : حدثنى احمد بن ابى عبدالله عن على بن عبدالله عن موسى به سعدان عن عبدالله بن القاسم الحضرمى عن المفضل بن عمر عن ابى عبدالله علیه السلام قال : قال ابو جعفر علیه السلام : ان الله تبارك و تعلى جعل علیا علیه السلام علما بینه و بین خلقه لیس بینهم و بینه علم غیره فمن تبعه كان مومنا و من جحده كان كافرا و من شك فیه كان مشركا.
ترجمه :
11. امام صادق علیه السلام نقل مى نمایند كه امام باقر علیه السلام فرمودند: خداى متعال امام على علیه السلام را نشانه اى بین خود و خلقش قرار داده است و جز او نشانه دیگرى نیست . پیرو او مومن ، منكر او كافر و كسى كه در او شك كند، مشرك است . 

حدیث : 12
و بهذاالاسناد عن احمد بن ابى عبدالله عن محمد بن حسان السلمى عن محمد بن جعفر عن ابیه علیه السلام قال : على علیه السلام باب الهدى من خالفه كان كافرا و من انكره دخل النار.
ترجمه :
12. امام صادق علیه السلام فرمودند: امام على علیه السلام در هدایت كسى . كسى كه با او مخالفت كند، كافر است . و كسى كه ولایت او را انكار كند، به جهنم مى رود. 

حدیث : 13
و بهذاالاسناد عن احمد بن ابى عبدالله قال : حدثنى ابو عمران الارمنى عن الحسن بن على بن ابى حمزه البطلائنى عن الحسین بن اى العلاء قال : سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : لو جحد امیر المومنین علیه السلام جمیع من فى الارض لعذبهم الله جمیعا و ادخلهم النار.
ترجمه :
13. راوى مى گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم كه فرمودند: اگر همه مردم روى زمین ولایت امام على علیه السلام را انكار كنند، خداوند همه آنها را عذاب نموده و به جهنم مى برد.

حدیث : 14
و بهذالاسناد عن احمد بن ابى عبدالله عن اسماعیل بن مهران قال : اخبرنى ابى عن اسحاق بن جریر البجلى قال : قال : ابوعبدالله علیه السلام : جاء نى ابن عمك كانه اعرابى مجنون و علیه آزار و طیلسان و نعلاه فى یده فقال لى : ان قوما یقولون فیك قلت له : الست عربیا قال بلى قلت ان العرب لا تبغض علیا علیه السلام ثم قلت له :لعلك ممن یكذب بالحوض اما و الله لئن ابغضته ثم وردت علیه الحوض لتموتن عطشا.
ترجمه :
14. راوى مى گوید امام صادق علیه السلام به من فرمودند: پسر عمویت مانند دیوانه بیابانى پیش من آمد: جامه گشادى پوشیده ، پارچه اى روى خود انداخته و كفشهایش را در دستانش گرفته بود. به من گفن بعضى ها درباره تو چیزهایى مى گویند. از او پرسیدم : شهر نشین نیستى ؟ گفت : چرا. گفتم : مردم شهر كه دشمن امام على علیه السلام نیستند (132). آنگاه به او گفتم : شاید از كسانى هستى كه حوض كوثر را تكذیب مى كنند. بدان كه بخدا سوگند اگر با او دشمنى كنى ، آن هنگام كه در كنار حوض كوثر نزد او بروى ، حتما از تشنگى خواهى مرد. 

حدیث : 15
و بهذاالاسناد عن احمد بن ابى عبدالله عن محمد بن حسان السلمى عن محمد بن جعفر عن ابیه علیه السلام قال : نزل جبرئیل علیه السلام على النبى صلى الله علیه و آله فقال : یا محمد السلام یقرئك السلام و یقول : خلقت السماوات السبع و ما فیهم و الارضین السبع و ما علیهن و ما خلقت موضعا اعظم من الركن و المقام ولو ان عبدا دعانى منذ خلقت السماوات و الارضین ثم لقینى جاحدا لولایه على لا كببته فى سقر.
ترجمه :
15. امام صادق علیه السلام فرمودند: جبرئیل علیه السلام بر پیامبر صلى الله علیه و آله فرود آمد و گفت : خداوند به تو سلام رسانیده و مى فرمایند: آسمانهاى هفتگانه و آنچه در آنها است . نیز زمینهاى هفتگانه و آنچه روى آنها است را آفریده و هیچ مكانى را ارجمندتر از ركن و مقام نیافریدم . اگر بنده اى از هنگامى كه آسمانها و زمینها را آفریده ام (در این مكان ) به درگاه من دعا كند، سپس در حالى كه منكر ولایت على است مرا ملاقات كند، او را به صورت به جهنم مى افكنم . 

حدیث : 16
ابى رحمه الله قال : حدثنى محمد بن یحیى العطار عن محمد بن احمد قال : حدثنى ابرهیم بن اسحاق عن محمد بن سلیمان الدیلمى عن ابیه سلیمان .
عن میسر بیاع الزطى قال : دخلت على ابى عبدالله علیه السلام فقلت له : جعلت فداك ان لى جارا لست انتبه الا على صوته امام تالیا كتابه یكرره و یبكى و یتضرع و اما داعیا فسالت عنه فى السر و العلانیه فقیل لى : انه مجتنب لجمیع المحارم قال : فقال : یا میسر یعرف شیئا مما انت علیه قال قلت : الله اعلم قال : فحججت من قابل فسالت عن الرجل فوجدته لا یعرف شیئا من هذا الامر فدخلت على ابى عبدالله علیه السلام فاخبرته بخبر الرجل فقال لى مثل ما قال فى العام الماضى : یعرف شیئا مما انت علیه قلت : لا قال : یا میسر اى البقاع اعظم حرمه قال قلت : الله و رسوله و ابن رسوله اعلم قال : یا میسر ما بین الركن و المقام روضه من ریاض الجنه و ما بین القبر و المنبر روضه من ریاض الجنه و الله لو ان عبدا عمره الله فیما بین الركن و المقام و فیما بین القبر و المنبر یعبده الف عام ثم ذبح على فراشه مظلوما كما یذبح الكبش الاملح ثم لقى الله عزوجل بغیر و لا یتنا لكان حقیقا على الله عزوجل ان یكبه على منخریه فى نار جهنم .
ترجمه :
16. ( میسر بیاع زطى ) مى گوید: به دیدن امام صادق علیه السلام رفته و به او عرض كردم : فدایت گردم ! همسایه اى دارم كه فقط با صداى او بیدار مى شوم یا قرآن خوانده ، آیات آن را تكرار كرده و گریه و تضرع مى كند یا به گریه و تضرع دعا مى كند. مى گویند از همه حرامهاى خداوند پرهیز مى كند.
آن حضرت علیه السلام فرمودند: اى میسر ! آیا اعتقادات تو را هم دارد؟ عرض كردم : خداوند مى داند. سال آینده كه به حج رفتم از اعتقادات او پرسیدم معلوم شد اصلا ولایت اهل بیت را ندارد. دوباره به دیدن آن حضرت علیه السلام رفته و از آن مرد سخن گفتم . او دوباره سئوال سال گذشته را تكرار نموده و فرمودند: آیا به اعتقادات تو معتقد است ؟ عرض ‍ كردم خیر. فرمودند: اى میسر ! كدام نقطه زمین محترمتر است ؟ عرض ‍ كردم : خدا و رسول او و پسر رسولش داناترند. فرمودند: اى میسر ! بین ركن و مقام یك گلزار از گلزارهاى بهشت و بین قبر رسول خدا صلى الله علیه و آله و منبر او نیز گلزار دیگرى از گلزارهاى بهشت است . اگر خداوند عمر بنده اى را آن قدر طولانى نماید كه هزار سال بین ركن و مقام و بین قبر رسول خدا صلى الله علیه و آله و منبرش ، او را عبادت كند، آنگاه همانگونه كه قوچ زیبا را ذبح مى كنند، او را مظلومانه در بسترش بكشند و سپس بدون ولایت ما خداوند عزوجل را ملاقات كند، سزاوار است كه خداوند او را با صورت در آتش جهنم بیفكند.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :